Klachtenregeling
Waar mensen samenwerken, gaan er soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over de planning van roostervrije dagen, schoonmaakwerkzaamheden, de wijze waarop uw kind begeleid wordt, de communicatie vanuit de school etc. Wij gaan ervan uit dat wij de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. Wij nodigen u van harte uit om bij ontevredenheid in eerste instantie in gesprek te gaan met de leerkracht. Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan vragen wij u om in gesprek te gaan met de bouwcoördinator en tenslotte de directeur. Als u er met de leerkracht en/of de schoolleiding niet uitkomt, of als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek voorleggen aan de klachtencommissie:

Schoolbestuur

Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij (STROOMM)
Algemeen directeur/bestuurder Mevr. Drs. E. Smit
Kersenbogerd 4
5328 GW Rossum
Postbus 152
5330 AD Kerkdriel
telefoon: 0418-663024
e-mail: e.smit@stroomm.nl
website: www.stroomm.nl

Klachtencommissie

Stichting KOMM
Postbus 32
5328 ZG Rossum
telefoon: 06-53107731
e-mail: k.o.m.m.@tiscali.nl
website: www.komm.nl