Remedial teaching onder schooltijd
Binnen onze stichting Stroomm zijn er afspraken gemaakt over RT onder schooltijd. Indien er gebruik gemaakt zou willen worden van deze regeling, moet het aanvraagformulier RT onder schooltijd ingevuld worden. De directeur beslist dan of het verzoek wordt gehonoreerd.