Verlofformulier en inschrijfformulier
In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Kinderen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom uw kind niet naar school kan gaan dient u zich aan de regels voor zo’n uitzondering te houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan beschreven in de schoolgids en op de website van de school. Voor het aanvragen van verlof moet een verlofformulier worden ingevuld, te vinden in de informatiezuil in de aula van de school, op onze website of bij de administratie. De directeur beantwoordt deze aanvraag en u ontvangt via de mail het formulier retour. Als u geen toestemming krijgt voor het verlof en het kind is niet op school, dan zal het als ongeoorloofd verzuim aangetekend worden en moeten wij dit melden bij de afdeling leerplichtzaken. De afdeling leerplichtzaken van de gemeente komt enkele keren per jaar en standaard elke laatste schooldag voor een vakantie het schoolverzuim controleren. Meer informatie is ook te vinden op de website www.leerplicht.net.

Klik hier voor het verlofformulier.

Klik hier voor het vakantieverlofformulier en voor de vakantieverklaring werkgever  voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties.

Klik hier voor het inschrijfformulier.