Eerste communicatie opening scholen op 11 mei

Beste ouder(s)/verzorger(s),

N.a.v. de persconferentie en het besluit van het kabinet dat de scholen met ingang van maandag 11 mei de deuren weer gaan openen, graag aandacht voor een brief van de bestuurder van Stroomm, Robert-Jan Koevoets.

Wij zijn binnen ons bestuur Stroomm aan de slag en zullen op maandag 4 mei samen met het team van OBS de Piramide de Stroomm kaders verder verfijnen voor onze school. Na afstemming met de MR op maandagavond 4 mei en KDV ’t Kasteeltje, zal ik u verder berichten op dinsdag 5 mei.

In de week van 6 t/m 8 mei zal afstandsonderwijs aangeboden worden, mogelijk iets aangepast ivm de overgang. De weektaak voor 6-7-8 mei zal vanaf woensdag 6 mei klaarstaan op de bekende manieren.

Een fijne meivakantie gewenst,

Met vriendelijke groet,

Denise Hassing

U kunt de brief hier vinden.