Info over Coronavirus

Beste ouders,

Het is duidelijk dat we de verspreiding van het Coronavirus en de mogelijke
maatregelen daartegen serieus moeten nemen.
Ook leerkrachten en scholen van Stroomm doen dat!

Dat doen wij door de richtlijn van het RIVM en de GGD te volgen en daarna te
handelen.
Daarnaast adviseert ook het ministerie van OCW ons hierin.

Het meest verstandig op dit moment is om die informatie met elkaar te delen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs

https://www.rivm.nl/coronavirus