Staking 6 november

Beste ouder(s), verzorger(s),

Afgelopen weekend heeft onderwijsland een bewogen weekend mogen beleven…

Vrijdagavond werd bekend dat er een akkoord van 460 miljoen werd gesloten. Maar de bonden kwamen hierna in crisisberaad bijeen en het veld uitte zich boos en teleurgesteld.

De AOB heeft gisteren afstand genomen van het besluit en de CNV heeft het akkoord ingetrokken. En daarmee waren we weer net zo ver als VOOR het akkoord, wat geen akkoord blijkt te zijn.

Gezien deze recente ontwikkelingen en het intrekken van de steun van de bonden aan het akkoord, zal er op woensdag 6 november gestaakt worden.

Het “akkoord” geeft te weinig vertrouwen dat het lerarentekort én de grote werkdruk binnen een jaar of enkele jaren opgelost zal worden. Ons beroep mag aantrekkelijk worden. Wij voelen ons hier sterk verantwoordelijk voor om dit duidelijk te maken.

Want jullie kind is top prioriteit!

Alle scholen van STROOMM zijn dus woensdag 6 november dicht en dus ook onze school OBS de Piramide.
We hopen dat alle ouder(s)/verzorger(s) ons (blijven) steunen en willen jullie bedanken voor jullie flexibiliteit.

Met vriendelijke groet namens het hele team,

Denise Hassing
Directeur OBS de Piramide