Kinderen kunnen, door gebruik te maken van de voor- en naschoolse opvang van 7.30 tot 18.00 uur terecht op onze school. Wij werken hiervoor intensief samen met ’t Kasteeltje. Tussen de middag wordt de opvang ook verzorgd door ’t Kasteeltje. De kinderen kunnen tegen betaling overblijven op school. Ze krijgen dan een verse lunch aangeboden en eten onder begeleiding van een volwassene samen met hun klasgenootjes in hun eigen lokaal. De buitenschoolse opvang ’t Kasteeltje is op De Piramide aanwezig in verschillende ruimtes, die speciaal ingericht zijn voor het invullen van vrije tijd voor en na school. Dit betekent dat er op de B.S.O. geen regels zijn over wat kinderen moeten doen, ze zijn vrij om de middag zelf in te vullen. Door een gevarieerd spel- en speelgoedaanbod willen wij de ontwikkeling van het individuele kind stimuleren. Marion van Kasteren is vanuit ’t Kasteeltje het aanspreekpunt voor de organisatie en begeleiding van de voor-, tussen- en naschoolse opvang. Er zijn ook mogelijkheden voor opvang tijdens vakantie en adv-dagen van de kinderen. Deze opvang valt onder de Wet Kinderopvang. Deze wet regelt de kwaliteit en financiering van de kinderopvang. U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang vanuit de rijksoverheid. Indien u na schooltijd een gesprek heeft met een van de leerkrachten, dan bestaat er ook een mogelijkheid om uw kind(eren) voor een korte tijd op te laten vangen door ’t Kasteeltje. Aanmelding hiervan dient 24 uur van te voren te gebeuren. Marion is dagelijks op De Piramide aanwezig van 7.30-8.30 uur, van 11.30 tot 13.30 uur en van 15.00-18.00 uur. Indien u vragen over of interesse heeft in voor-, tussen-, naschoolse, vakantie- of adv-opvang, kunt u contact opnemen met haar of een inschrijfformulier halen bij ’t Kasteeltje of in de informatiestandaard in de aula.

Bereikbaarheid:

B.S.O. ’t Kasteeltje De Piramide
telefoon: 073-684 11 60 (hoofdkantoor)
mobiel: 06 – 239 59 877 (Marion)
email: tso@t-kasteeltje.nl
website: www.t-kasteeltje.nl
Naast de buitenschoolse opvang verzorgt ’t Kasteeltje in nauwe samenwerking met De Piramide ook de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderen in deze leeftijd kunnen terecht voor kinderdagopvang of voor een peuterarrangement. Hierdoor kunnen kinderen van 0-13 jaar dus samen terecht op De Piramide.

Klik hier om naar de website van ’t Kasteeltje te gaan.