Met ingang van schooljaar 2021-2022 gaat Onder de Pannen zich vestigen in het pand van OBS de Piramide. Op 6 september 2021 opent de  buitenschoolse opvang en in het najaar van 2021 de dagopvang. OBS De Piramide en Onder de Pannen hebben op termijn het doel om gezamenlijk een Integraal Kindcentrum te gaan vormen.
Voor meer info over de organisatie Onder de Pannen kunt u hier naar de hun site.