Nieuwsbrief
Iedere laatste woensdag van de maand ontvangen alle ouders via de mail de nieuwsbrief van de school. Hierin staat actuele informatie over de school. In onderstaand archief zijn de voorgaande nieuwsbrieven te vinden. Voor externe contacten is het ook mogelijk om de nieuwsbrief te ontvangen. Stuur hiervoor een mail naar nieuwsbrief@obs-depiramide.nl. Naar dit adres kan ook kopij gestuurd worden voor de nieuwsbrief.

Schooljaar 2021-2022

01 – Nieuwsbrief 1 2021
02 – Nieuwsbrief 2 2021
03 – Nieuwsbrief 3 2021
04 – Nieuwsbrief 4 2021

Schooljaar 2020-2021

01 – Nieuwsbrief september 2020
02 – Nieuwsbrief oktober 2020
03 – Nieuwsbrief november 2020
04 – Nieuwsbrief december 2020
05 – Nieuwsbrief januari 2021
06 – Nieuwsbrief februari 2021
07 – Nieuwsbrief maart 2021
08 – Nieuwsbrief april 2021
09 – Nieuwsbrief mei 2021
Extra informatie schooltijdenonderzoek
Rapportage kwaliteitsonderzoek 2020-2021
10 – Nieuwsbrief juni 2021
Brief samenwerking en start dagopvang en BSO
11 – laatste nieuwsbrief van het schooljaar