Onze resultaten

Scholen maken verschillende keuzes wat betreft het leer- en vormingsaanbod. Zoals u hebt kunnen lezen in onze uitgangspunten kiezen we voor een veelzijdige ontwikkeling van het kind. De resultaten van ons werk worden dan ook bepaald door de achtergrond en mogelijkheden van het kind, onze wijze van onderwijs geven, onze keuze voor een breed leer- en vormingsaanbod en de mate waarin wij erin slagen het aanbod af te stemmen op het individuele kind. De kwaliteit van de resultaten van ons werk wordt bepaald door het proces van acht jaar begeleiding op De Piramide.  Daarnaast is door de inspectie van het onderwijs aangetoond dat De Piramide een rekensterke en taalsterke basisschool is.

Gebruik deze link voor de laatste resultaten.