Op de Piramide zijn gelukkig veel ouders actief. Klassenouders, bieb ouders, ouders die rijden bij excursies, die meehelpen bij de sportdag of meegaan op schoolreis, hulpouders bij vele festiviteiten, luizenouders… het team van onze school is hier erg blij mee! Aan het begin van het schooljaar proberen wij al zo goed mogelijk te inventariseren welke ouderhulp wij nodig hebben bij de jaarlijkse activiteiten van een groep, zodat u hier al vroegtijdig rekening mee kan houden.