Wat is de MR?

De MR is een beleidsorgaan met wettelijk vastgestelde rechten (met name Adviesrechten en Instemmingsrechten).
De MR geeft aan ouders en de leerkrachten de mogelijkheid om mee te praten over het schoolbeleid.
De MR heeft gemiddeld eens per maand een bespreking met de schoolleiding.

Wie zitten er in de MR?

De MR bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de ouders en vanuit de leerkrachten.
De oudergeleding bestaat op dit moment uit: Inge de Laat, Pim Boïnck (penningmeester), Robijn Wagenmakers en Bregje de Kort.
Namens de leerkrachten hebben zitting: Robin Pietermans (voorzitter), Linda Verschueren (secretaris), Rowena Scheepers en Marijke Piek.

Waarover praat de MR mee?

De MR heeft een groot aantal onderwerpen op haar agenda.
Naast regelmatig terugkerende onderwerpen (zoals het schoolplan, schoolresultaten, het formatieplan, de begroting, het vakantie- en ADV-rooster, de school-ontwikkelingsplannen) komen er ook telkens nieuwe actuele zaken ter sprake (bijvoorbeeld het communicatieplan, integrale leerlingenzorg, sociale veiligheid, incidenten etc.).

Waarom praat u niet mee in de MR ?

Jaarlijks zijn er MR-verkiezingen. Op dat moment wordt bepaald welke ouderplaatsen verkiesbaar komen.
Een zittingstermijn duurt 3 jaar. Waarom stelt u zich niet kandidaat ?
De MR biedt een heel zinvolle manier om mee te praten over het schoolbeleid – en dat is ook in het belang van úw kind(eren) !

Daarnaast zijn MR vergaderingen openbaar, elke ouder is van harte welkom.

Notulen 2021-2022
27-09-2021

Notulen 2020-2021
14-09-2020
02-11-2020
11-01-2021
14-06-2021

Notulen 2019-2020:
04-11-2019
16-12-2019
13-01-2020
17-02-2020
06-04-2020
11-05-2020
22-06-2020

jaarverslag 2018 Medezeggenschapsraad De Piramide

 

De MR is per mail bereikbaar op MR@obs-depiramide.nl.