Als ouder kunt u meepraten en meebeslissen over de school. Dat kan in de Medezeggenschapsraad, MR. Een MR is op elke school verplicht en heeft een aantal rechten die in de wet geregeld zijn. De MR bestaat uit twee geledingen, ouders en leerkrachten. Op De Piramide bestaat de MR uit vier ouders en vier teamleden. De MR is per mail bereikbaar op MR@obs-depiramide.nl.