Ouderportaal

Als team van De Piramide vinden wij een goede communicatie naar ouders belangrijk. Om de ontwikkeling van alle kinderen te volgen, werken wij met het leerlingvolgsysteem Parnassys. Binnen dit systeem is het voor ouders mogelijk om gebruik te maken van het ouderportaal. Via dit ouderportaal geven wij informatie over uw kind(eren) die voor u interessant is.

Het ouderportaal is onderverdeeld in de volgende punten:
1. Persoonlijke gegevens van uw kind(eren) en de groep
– contactgegevens
– medische gegevens
– absentie

2. Informatie van de school
– jaarkalender
– nieuws
– contactgegevens van het team

– namen van de andere kinderen in de groep (contactgegevens zijn niet zichtbaar)
3. Informatie over de leerontwikkeling van uw kind(eren)

Aangezien wij vanaf het schooljaar 2016-2017 een eerste stap hebben gezet om het ouderportaal te implementeren zal voorlopig alleen nog het gedeelte met persoonlijke gegevens (excl. absentie) voor ouders te zien zijn.

Inloggen op het ouderportaal