Privacybeleid

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is per 25 mei 2018 komen te vervallen en vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet geldt voor iedereen dus ook voor onderwijsstichtingen en scholen.

Via deze link kunt u meer over het beleid van STROOMM lezen waar De Piramide onder valt.