De Piramide kent gelijke schooltijden voor alle kinderen. Dit betekent voor u dat u in één keer al uw kinderen naar school kunt brengen én weer ophalen. Geen wisselende eindtijden, u hoeft niet te wachten, en ook geen wisselende vrije (mid)dagen voor de kinderen. U weet voor het hele jaar waar u aan toe bent. Wel zo makkelijk!

’s Morgens om 08.20 gaat de eerste bel, hierdoor heeft u de gelegenheid om uw kinderen tot en met groep 8 naar de klas te brengen. Als om 08.30 uur de tweede bel gaat beginnen de lessen. Om twaalf uur is het tijd voor de lunchpauze. Veel kinderen gaan thuis lunchen, maar het kan ook op school. Aan keurig gedekte tafels, uw kind hoeft niets mee te nemen, wordt de lunch geserveerd. Kijk voor meer informatie onder de button Kindcentrum.

Na de lunch gaat de eerste bel om 12.50 uur, komt u gerust weer binnen, maar als de tweede bel gaat om 13.00 uur gaan de deuren dicht en beginnen de lessen. Om 15.00 uur zijn alle kinderen vrij.

Op woensdagmiddag, vanaf 12.00 uur, zijn alle kinderen vrij.

Schooltijden in overzicht:
Maandag8.30-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur
Dinsdag8.30-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur
Woensdag8.30-12.00 uur
Donderdag8.30-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur
Vrijdag8.30-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur