Visie De Piramide
Hoe symbolisch, de driehoek staat natuurlijk voor de vorm van een piramide maar verbeeldt ook de visie van onze school: het geven van goed, passend onderwijs, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen in een fijne, veilige leeromgeving waarbij een goede sociaal-emotionele ontwikkeling de basis vormt. Wanneer u graag meer wilt weten of vragen heeft kunt u een afspraak maken met iemand van ons managementteam (MT).