Visie Cultuureducatie

Cultuuronderwijs op de Piramide kan gezien worden als een reis. Een reis waarbij kinderen onderweg leren betekenis te geven aan de wereld waarin ze leven. We willen dat kinderen tijdens deze reis vooral plezier beleven aan verschillende vormen van kunst en cultuur in en om de school, maar ook in de grote wereld. (Domein 1,2 en 3) We laten kinderen kennis maken met de verschillende disciplines, zoals drama, dans, muziek, beeldend, erfgoed, media en film. Binnen deze disciplines werken we zowel procesgericht als doelgericht en zijn de gelukspijlers onze leidraad.

We willen de kinderen richting geven aan hun identiteitsontwikkeling en de gelegenheid bieden om hun eigen talenten te ontdekken. We bieden ze kansen om zichzelf te laten zien en om andere vaardigheden bij zichzelf te ontdekken. Het geeft ze zelfvertrouwen, eigenheid, trots en versterkt het gevoel van autonomie.

Cultuuronderwijs maakt het onderwijs levendig, concreet en aanschouwelijk. Het inspireert, stimuleert en motiveert en geeft de kinderen onvergetelijke ervaringen. Leerlingen leren door het werken met cultuur beter te kijken en beter vragen te stellen en hun verwondering en nieuwsgierigheid om te zetten in nieuwe inzichten en producten. Zij zullen ervaren dat ieder mens anders kan denken, kan doen en kan zijn en er geen goed of fout aan verbonden is. Ze durven hun mening te geven en zich te uiten en respecteren daarbij ook uitingen en gevoelens van anderen.

Bij het aanbod spelen de culturele competenties een grote rol. We gaan aan de slag met het onderzoekend-, creërend- en reflecterend vermogen van de kinderen. We zetten in op het stimuleren en activeren van het creatieve brein van de kinderen.