Bij Obs de Piramide werken we met de Wereld Oriënterende methode : Leskracht.

In deze methode worden de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek geïntegreerd aangeboden.

Hieronder een korte beschrijving van Leskracht.

Leskracht staat voor vraaggericht onderwijs waarin (onderzoeks) vragen van kinderen in combinatie met inhoudelijke doelen leidend zijn.

De visie van Leskracht is gebaseerd op natuurwetenschappelijk onderzoek en de 7 fases van onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren waarbinnen leren plaats vindt vanuit de behoefte tot zelfontplooiing.

Kinderen worden vanuit hun beleving en motivatie  aangesproken om vaardigheden te ontwikkelen en kennis op te doen die het meest natuurlijk aansluit bij hun mogelijkheden en talenten. De theorie van de Meervoudige Intelligentie is verwerkt in onze visie.

Klik hier voor de leskracht educatiecirkel