Voor ouders

OBS De Piramide gelooft dat ieder kind uniek is en zichzelf kan ontwikkelen vanuit de natuurlijke basisbehoefte relatie, autonomie en competentie. Het kind is van zichzelf en kan daarbij anderen nodig hebben. Leren vindt plaats in een positieve leerrijke omgeving.

Schooltijden

 • Maandag 8.20 - 14.15 uur 
 • Dinsdag 8.20 - 14.15 uur 
 • Woensdag 8.20 - 12.30 uur
 • Donderdag 8.20 - 14.15 uur 
 • Vrijdag 8.20 - 14.15 uur 

Inlooptijden

Vanaf 08.15 uur gaan alle kinderen zelfstandig naar binnen.

Openingstijden gebouw

Het gebouw is geopend van 7.00 uur tot 18.15 uur.

Continuerooster

Openbare basisschool De Piramide werkt met een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen tussen de middag overblijven.

Voordelen van een continuerooster

 • Meer rust tussen de middag voor de kinderen
  Ritme van de kinderen wordt minder onderbroken
 • Minder opstartproblemen na de lunchpauze
 • Minder onrust tussen de middag door het halen en brengen van ouders
 • Veiliger voor kinderen, want ze gaan drie keer minder door het verkeer
 • Bijdrage aan sociale vaardigheden en tafelmanieren doordat iedereen gezamenlijk eet
 • Alle kinderen blijven over, dus er is meer gelijkwaardigheid onderling
 • Besparing van kosten en milieu, want er hoeven geen auto’s meer op en neer tussen de middag
 • Ouders hoeven het kind maar 1 keer te brengen en te halen.

Schoolplan

Schoolkalender

School- ondersteuningsprofiel

Schoolgids

Jaarplan

Beleidsdocumenten

“Onze kinderen zeggen dat zij plezier mogen hebben op de school en de leerkrachten hen goed helpen”
Ouder
“De Piramide is niet alleen een plek om te leren, maar ook een plek om te groeien”
Nora van de Berg & Félynn de Groot
“Een fijne openbare school waar je kunt zijn wie je wil zijn”
Safa Benjaddi

Medezeggenschapsraad & oudervereniging

De MR is een beleidsorgaan met wettelijk vastgestelde rechten (adviesrechten en instemmingsrechten). De MR bestaat uit personeel en ouders zij adviseren en beslissen onder andere mee over onderwijsinhoudelijke keuzes. 

De MR bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de ouders en vanuit de leerkrachten.
De oudergeleding bestaat op dit moment uit: Susan van der Heijden, Pim Boïnck (penningmeester), Robijn Wagenmakers en Bregje de Kort (voorzitter).
Namens de leerkrachten hebben zitting: Femke Siebelt, Linda Verschueren (secretaris), Linda Versantvoort en Susan Fahrerfort .

De MR is per mail bereikbaar op:

mr@obs-depiramide.nl 

De school en de leerkrachten zijn er primair voor het onderwijs en er is aandacht voor extra activiteiten. Maar het maakt het makkelijker en leuker als die activiteiten actief ondersteund worden in praktische en materiële zin. En dat is precies wat de oudervereniging doet en organiseert met behulp van zoveel mogelijk ouders. 

Claudia Dekker, Maarten van Pinxteren (penningmeester), llse Brekelmans, Kimberley Kras, Meike Verstraaten, Diana van der Griendt, Robin Boers, Sally Janus-Klinkhamer (voorzitter), Eefje Gosma-Ansems.

De oudervereniging is per mail bereikbaar op OV@obs-depiramide.nl